Our technical department undertook to update the site. Promise by the end of the summer a lot of interesting things. In the meantime, not everything works...
Sorry for the inconvenience
Home For Teachers and Students Викладачам ВУЗів

Викладачам ВУЗів

  Кальниченко О. А.
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи [Текст] : навч. посіб. для студ. 5 курсу ф-ту інозем. мов освіт.-кваліфікац. рівня "Магістр/спеціаліст" ден. форми навчання / О. А. Кальниченко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 183 с.
  Навчальний посібник є поєднанням авторської розповіді про історію перекладу – від перших згадок про нього у ІІІ тисячолітті до н. е. до Пізньої античності (VІІ ст. н.е.),від стародавніх Єгипту та Риму до Індії та Китаю – та антології висловлювань про     переклад у згаданий період разом з коментарями до них. Переклади текстів давніх авторів належать відомим сучасним філологам-перекладачам А. О. Білецькому, А. О. Содоморі, В. О. Подміногіну та автору посібника.
  Навчальний посібник орієнтований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр/спеціаліст» факультету іноземних мов та аспірантів перекладацького та філологічного напрямків.

 

ЗМІСТ
Вступ
Історія перекладу: предмет, завдання та сучасний стан. С. 4
Список літератури. С. 30
Розділ 1
Найдавніші згадки про переклад. С. 42
Література до розділу 1. С. 54
Розділ 2
Юдейська перекладацька традиція або мем слова божого. С. 56
Література до розділу 2. С. 78
Розділ 3
Переклад у стародавньому Римі (риторичний мем). С. 82
Література до розділу 3. С. 109
Розділ 4
Світові релігії та переклад. Християни. С. 112
Переклади з греки та латини. С. 157
Література до розділу 4. С. 158
Розділ 5
Теорія перекладу буддійських текстів у Китаї ІІ – Х ст. С. 161
Література до розділу 5. С. 168
Розділ 6
Переклад у стародавніх Персії та Індії. С. 170
Персія. С. 170
Переклад Авести. С. 170
Християнські та маніхейські перекладачі в Ірані. С. 171
Переклад в Індії. С. 172
Класичний період (100 – 1000).С. 172
Південна Індія та мови дравідійської сім'ї. С. 174
Пізній буддизм. С. 175
Література до розділу 6. С. 176
Розділ 7
Перекладачі  - творці писемностей. С. 178
Вульфіла – хреститель готів. С. 180
Література до розділу 7. С. 183

 

Крім того, наш відділ пропонує викладачам вузів м. Херсона наукові журнали з наступних галузей знань: мовознавство, література, соціологія, економіка, наука, політика, країнознавство:

 Українською мовою: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури.

Англійською мовою: American Literary History,The Economist, Information Bulletin [The Library of Congress], National Geographic, National Security & Defence :/ The Ukrainian Centre for Economic & Political Studies, Welcome to Ukraine,  English Teaching Forum/

Німецькою мовою: Der Sprachdienst, Deutschland (Magazin fur Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft), Fremdsprache Deutsch,Praxis Deutsch.

Французькою мовою: Science & Vie

Російською мовою: Вестник Московского университета : науч. журн. Сер.19, Лингвистика и межкультурная коммуникация, Вестник Московского Государственного областного университета. Серия «Лингвистика».

Періодичні видання в онлайні для викладачів англійської мови: http://americanenglish.state.gov/english-teaching-forum

Вивчити та вдосконалити класичну англійську мову допоможе сайт: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01r9cr9.

Сайт "Голоса Америки" допоможе у вивченні американського варіанту англійської мови: LearningEnglish.voanews.com


Завітайте да нашого відділу! Ми завжди раді зустрічі з вами!

Calendar

   12 3 4
567 8 91011
12 13 14 15161718
19 202122232425
262728293031